Commenting Guidelines

תגובות

דף פייסבוק זה מאפשר לחברי הקהילה לקבל תוכן שימושי ומעניין בכל הקשור לבריאותם של בעלי חיים ומעודד דיאלוג פתוח ומכובד סביב נושאים שונים.

אינטרווט מכבדת את זכויותיהם של אנשים לעשות שימוש ברשתות החברתיות כדי להשמיע את השקפתם ודעותיהם. עם זאת, בתוך ערוצי המדיה החברתית שלנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר פוסטים, הערות או תגובות (“תגובות”) בלתי הולמות, שאינן רלוונטיות, פוגעות או המשמשות כדי לשדל ולקדם אתרי צד שלישי, יוזמות או מוצרים. אנו מבקשים שתכבד את ההנחיות הבאות לעמוד שלנו:

• איננו רשאים לדבר על מוצרים ברשתות החברתיות. נא הימנע מלהזכיר את מוצרי אינטרווט או מוצרים של חברות אחרות. אנו שומרים לעצמו את הזכות להסיר כל תגובה המאזכרת מוצר.

• תגובות שאינן מדויקות או מטעות, מהוות דואר זבל, שאינן הולמות, מפרות זכויות יוצרים או קניין רוחני, משתמשות בשפה לא הולמת או שיש בהן לשון הרע – יימחקו.

ייתכנו נסיבות אחרות שידרשו מאיתנו להסיר תגובה. אינטרווט שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל תגובה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אנו מעודדים אותך לכבד את חברי הקהילה ולעקוב אחר < “https://www.facebook.com/legal/terms” > הצהרות פייסבוק אודות זכויות ואחריות.

דף זה נועד לספק פורום לדיון פתוח והתוכן המסופק על ידי גורמים אחרים מאינטרווט אינו מייצג את הדעות או העמדות של אינטרווט.

התוכן הזמין בדף זה מיועד לספק מידע בלבד. הוא אינו מיועד להיות תחליף לייעוץ (וטרינרי) מקצועי, אבחון או טיפול. אינטרווט ממליצה לך להתייעץ עם הווטרינר שלך בכל הקשור לבריאותם של בעלי חיים.