אינטרווט ישראל בע”מ – מדיניות פרטיות

חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (“החוק”) מסדיר את איסוף ועיבוד המידע האישי הנוגע אליך ומעניק לך זכויות שונות ביחס לנתונים מסוג זה. “מידע אישי” משמעו במדיניות פרטיות זו, הוא כל מידע הנוגע לאדם יחיד כאשר מידע כאמור מזהה את אותו אדם או שניתן לזהותו על סמך אותו מידע.

אינטרווט ישראל בע”מ (“החברה” ו/או “אנחנו” ו/או “אנו”) מחויבת להבטיח שהפרטיות שלך מוגנת וכי אנו עומדים במחויבויותינו על פי החוק וכל החוקים והתקנות הרלוונטיים. מדיניות פרטיות זו מפרטת כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך וכן כל מידע אנונימי שאנו אוספים בעת השימוש באתר החברה בכתובת http://www.msd-animal-health.co.il (“האתר”).

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

איסוף מידע אישי באינטרנט

באפשרותך לבקר באתר אשר מתוחזק ומנוהל על ידי החברה מבלי לגלות את זהותך ומבלי לספק מידע אישי כלשהו. שרתי הרשת אוספים את כתובות פרוטוקול האינטרנט שלך, ו”עוגיות רשת” אוספות מידע נוסף על פעילויות המשתמשים באתר. איסוף מידע זה אינו משמש לצורך זיהויך אלא לצורך ספירת מספר הביקורים, השהות הממוצעת באתר, העמודים שנצפו וכו’. למידע נוסף עיין בסעיף “עוגיות” להלן.

עם זאת, אנו עשויים לאסוף מידע אישי מסוים בכל פעם שתבחר לשלוח לנו דואר אלקטרוני או מכתב הכולל מידע אישי אודותיך. במקרה כזה, המידע האישי שנאסף עשוי לכלול את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, את שמך וכל מידע אחר שתבחר לספק בעת הפנייה אלינו. לידיעתך, במקרה כזה אנו לא נצליב את המידע האישי שתמסור לנו בעת שליחת הדואר אלקטרוני או המכתב עם כל מידע אחר שברשותנו על מנת לזהות אותך באופן אישי.

אינך מחויב על פי דין למסור לנו מידע אישי. אם מרצונך בחרת למסור לנו מידע אישי כאמור, המשמעות היא שאתה מסכים לאיסוף, שימוש והעברת המידע האישי שלך בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.

החברה מחויבת לשמור על פרטיותם של כל המבקרים באתר ולהגן על המידע האישי שאתה עשוי למסור לנו. אתה מתבקש לקרוא את מדיניות פרטיות זו ולהבין את תנאיה.

המידע שאנו אוספים, אופן השימוש בו, מטרות השימוש וחשיפת מידע

בעת השימוש באתר באפשרותך ליצור קשר עם החברה לגבי נושאים שונים, כגון דיווח על תופעות לוואי, אבטחת איכות וסוגיות כלליות.

בעת יצירת קשר עמנו, תוכל לבחור למסור לנו מידע אישי מסוים. במקרה כאמור, אנו אוספים את המידע שנמסר לנו, לרבות מידע אישי, למטרות הבאות: לאסוף מידע הנוגע למוצרים ולשירותים שלנו; לבדוק, לפקח ולקיים את התחייבויותינו החוקיות הנוגעות לתופעות לוואי או לפעילויות אחרות הקשורות לפיקוח רוקחי/תרופתי; להגן על עצמנו כנגד או בקשר להליכים משפטיים, לאסוף ולפקח על תלונות איכות בנוגע למוצרינו; ליידע את הרשויות המקומיות או בכל העולם כנדרש על פי דין; וליצור עמך קשר בכל הנושאים שבגינם פנית אלינו ולצרכי תיעוד (“המטרות”).

המידע שנמסר על ידך בעת השימוש באתר, כולל מידע אישי שנמסר על ידך בעת יצירת קשר עם החברה, ישמר על ידי החברה למטרות שפורטו לעיל. המידע עשוי להיות מועבר, לצורך הגשמת המטרות, גם לחברות קשורות של החברה ולספקים/נותני שירותים ברחבי העולם, לגופי ממשל ו/או לרשויות שיפוטיות ומנהליות, אשר עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן רמת ההגנה על מידע אישי שונה מזו הנהוגה בישראל. כל מידע המכיל את המידע האישי אודותייך יטופל על פי תקני הגנת הפרטיות המחמירים של החברה ועל פי הדין, הכללים והתקנות החלים, ורק למטרות שלשמן הוא נאסף, ובכפוף לחובה לשמור על פרטיותך. החברה תבטיח כי כל גורם שיקבל מידע כזה (לרבות מידע אישי) יסכים ויתחייב לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו, ולאותן מטרות.

קטינים

אתר זה אינו מיועד לקטינים. החברה אינה אחראית לשימוש בלתי מורשה באתר שנעשה על ידי קטינים.

עוגיות

בעת ביקורך באתר, ייתכן שנאסף מידע שאינו מזהה אישית, אשר מסייע לחברה לספק שירות טוב יותר למשתמשים. למשל, “המתחמים” (domains) אשר מהם מגיעים הביקורים נרשמים ופעילות המבקרים נמדדת באתרי החברה אך רק באופן שבו המידע שנאסף נותר ככזה שלא מאפשר זיהוי אישי (כלומר, לא ניתן לזהות באופן אישי את המשתמש). במידע זה נעשה שימוש וניתוח ברמה מצטברת רק לצרכים סטטיסטיים על מנת להבין מגמות ומניעים. לא נעשה שימוש וניתוח סטטיסטי כאמור ברמת המשתמש הספציפי. החברה יכולה להשתמש במידע זה כדי לנתח מגמות וסטטיסטיקות, ובהתאם לספק שירות טוב יותר ללקוחותיה ומשתמשיה. המידע הנ”ל נאסף באמצעות טכנולוגיות שונות, בעיקר עוגיות ובאמצעות Google Analytics, שהן טכנולוגיות מיוחדות שאינן אוספות מידע אישי.

עוגייה היא מערכת נתונים המכווצת בצורה של קובץ טקסט קטן אשר ניתן לשלוחה מאתר האינטרנט לדפדפן המחשב של המשתמש ולאחר מכן לאחסנו שם ודרכו ניתן לזהות את המחשב של המשתמש, אך לא את המשתמש עצמו. העוגיות מסייעות בדרכים רבות להפוך את הביקור באתר כמו גם באתרי החברה השונים למבדר ומעניין יותר למשתמש. לדוגמה, העוגיות מאפשרות לך להתאים אישית את האתר או ההודעות הפרסומיות בו כך שיתאימו בצורה המיטבית ביותר לתחומי העניין שלך ולהעדפות המשתמש שלך. המשתמש רשאי, אם ירצה בכך, להשבית לחלוטין עוגיות בדפדפן שלו. עם זאת, אם זה יקרה, יתכן שחלק מהאתרים, לרבות אתר זה, לא יתפקדו כראוי.

האתר משתמש בעוגיות, פיקסלים ותגיות כחלק מהפעילות השוטפת של האתר, זאת לצורך איסוף ואפיון של נתונים סטטיסטיים שונים אודות המשתמש והאופן בו הוא משתמש בשירותי האתר, פעולות שנעשות באתר, העדפות שימוש, התאמה, ובשירותים ובמוצרים לצרכיו או להעדפותיו האישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של תוכן שיווקי ומקצועי בהתאם למידע והנתונים שנאספו ועובדו, כמו כן בדיקת הצלבה של המידע כנגד שימושים אחרים של משתמשים בשירותים המקוונים ובפלטפורמות הניתנות על ידי החברה ו/דרכה.

אנו עשויים להשתמש בעוגיות בכדי להציג בפניך פרסום מותאם באתר ומחוץ לו. כמו כן, אנו עשויים לעבוד עם שותפים שלנו בכדי להציג בפניך מודעות מותאמות באתר, באתרים של שותפים שלנו או מחוץ להם. למשל, אחרי שביקרת באתר, עשויה להיות מוצגת בפניך מודעה מותאמת אישית באתר של שותף שלנו.

בהקשר זה, ניתן להשתמש בעוגיות צד שלישי, כולל Google Analytics, מנהל התגיות של Google, Zoom Analytics, וכלים סטטיסטיים ופרסום אחרים של חברות כמו גוגל ו-Facebook, בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם, על מנת לאפיין ולפקח על אירועים ופעולות בערוצים הדיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן מצטבר ואנונימי. העוגיות אוספות מידע רלוונטי, למשל כמה זמן שהית באתר/בעמוד, הפעולות שנעשו שם, מיקום המכשיר וזמני החיבור. למידע נוסף אודות השימוש בעוגיות באפשרותך לפנות לאתרי צד שלישי אלו.

בפרט, אתר זה עושה שימוש ב-Google Analytics, שירותי ניתוח אינטרנט של Google Inc. Google Analytics משתמש במה שמכונה “עוגיות” המאפשרות לנתח את השימוש בדף. המידע שעוגיות אלו שואבות למטרה זו רלוונטי במיוחד למיקום בו נמצאים המשתמשים, משך ביקורם בדף, תדירות הביקורים ואינם משמשים לזיהויו של אדם מסוים, והם משתמשים ומנותחים במצטבר על מנת להבין מגמות ודפוסים.

מידע זה (כולל כתובת ה-IP שלך) מועבר לשרתי גוגל הממוקמים מחוץ לישראל ומאוחסן שם. גוגל רשאית להשתמש במידע זה על מנת להעריך את השימוש באתר ועל מנת להפיק דוחות בנוגע לפעילויות הנעשות באתר ולהעניק שירותים נוספים בהקשר לשימוש באתר ובאינטרנט באופן כללי. גוגל רשאית לספק מידע זה לצדדים שלישיים, בתנאי שזה נדרש על פי החוק, או אם צדדים שלישיים מעבדים מידע זה בהוראתה של גוגל.

אתה רשאי לסמן את החבירות שלך לגבי השימוש בעוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן של מכשירך בכל עת. עם זאת, חלק מהפונקציות של אתר זה לא יהיו נגישות אם תשבית עוגיות מסוימות (חלק מהעוגיות נחוצות לפעולות הבסיסיות של אתר זה). בחירותייך ניתנות לאימות ולשינויים בהעדפות הדפדפן.

אתרי אינטרנט אחרים

אתר זה מעניק קישורים לאתרים נוספים בבעלות החברה, אשר חלקם מצריכים הרשמה ומיועדים לספקי שירותי בריאות (HCPs) בלבד. בעת שימוש באתרים אלה, על המשתמש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות בהם.

האתר עשוי לספק קישורים לאתרים אחרים שאינם קשורים לחברה, עליהם אין לנו שליטה. מדיניות המידע של אתרים מקושרים אלה אינה מכוסה על ידי מדיניות פרטיות זו ועליך לבדוק באתרים אלה בקפידה כיצד הם משתמשים במידע האישי שלך ו/או בכל מידע אודותייך. איננו אחראים למדיניות הפרטיות או לתוכן של אותם אתרים.

שינויים במדיניות פרטיות זו

החברה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים בדרך שבה אנחנו משתמשים במידע האישי שלך, אנו נודיע לך מראש על ידי פרסום הודעה בולטת באתר החברה.